Cilj održivog razvoja koji me najviše interesuje

Objavljeno pod Ostalo

14. Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse.

Ribolov i akvakultura imaju veoma važnu ulogu u prehrambenoj industriji, trgovini, zaposlenju i rekreaciji za ljude širom sveta. Oni zahtevaju odgovornost i održivost da bi ostale bitan resurs i za buduće generacije. Nažalost, morski ekosistemi su trenutno u jako lošem položaju – 85% ribljih fondova su prekomerno eksploatisani, osiromašeni ili se oporavljaju od osiromašenja, zbog ciljanog i prekomernog ribolova, prilova (neželjenog ulova, koga ima 38,5 miliona tona godišnje na globalnom nivou), napuštene ribarske opreme i neodrživih metoda ribolova poput kočarenja, hemijskih sredstava i ribarenja parangalom i dinamitom. Nastavite sa čitanjem